RODO

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy iż:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych wskazanych w dokumentacji medycznej jest PRYLIŃSKI STOMATOLOGIA MIKROSKOPOWA MACIEJ PRYLIŃSKI, Włocławek, ul. Jagiellońska 23, tel. 664 342 374,
2. Inspektorem Ochrony Danych w PRYLIŃSKI STOMATOLOGIA MIKROSKOPOWA MACIEJ PRYLIŃSKI, jest Pan Jarosław Suliński, adres e-mail: sysmedica@o2.pl,
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie  z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, oraz zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r.   w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069), oraz w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z współpracy z PRYLIŃSKI STOMATOLOGIA MIKROSKOPOWA MACIEJ PRYLIŃSKI, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/i zobowiązany/a do ich podania,  a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zarejestrowania i udzielenia świadczenia zdrowotnego,
6. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty przetwarzające oraz instytucje uprawnione z mocy prawa,
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Klimatyzowane pomieszczenia
Lokal przystosowany dla niepełnosprawnych
Płatność kartami