PIERWSZA WIZYTA W GABINECIE

Rozpoczyna się zebraniem wywiadu ogólnolekarskiego, przeprowadzeniem badania wewnątrzustnego, wykonaniem diagnostyki radiologicznej, skończywszy na przedstawieniu planu leczenia. Kompleksowe plany leczenia wykonywane są na szczegółowych konsultacjach w oparciu o zdjęcia rtg, tomografię komputerową szczęki i żuchwy, modele diagnostyczne, rejestrację zwarcia za pomocą łuku twarzowego, nawoskowanie diagnostyczne oraz zdjęcia wykonywane aparatem cyfrowym.

 

Pantomogram zębów – wskazania

Spotkanie dentystą standardowo rozpoczyna się od wykonania cyfrowego zdjęcia pantomograficznego. Nasza pracownia rentgenowska najnowszej generacji, pozwala na precyzyjną, cyfrową diagnostykę. Do najczęstszych wskazań zalicza się jednak ogólna ocena stanu zdrowia zębów (próchnica, jakość wypełnień, jakość leczenia kanalowego), planowane leczenie protetyczne, implantologiczne i ortodontyczne, planowany zabieg usunięcia zębów zatrzymanych a także choroby przyzębia (ocena stopnia ich zaawansowania).

 Niekiedy na zdjęciu pantomograficznym lekarz może również przypadkowo wykryć zmiany, które nie dają żadnych objawów, takie jak torbiele, korzenie pozostawione po niekompletnych ekstrakcjach a nawet nowotwory. Panorama zębów wykonywana jest również pacjentom spoza naszego gabinetu, zapraszamy na zdjęcie pantomograficzne zębów wszystkich pacjentów.

 

Zdjęcie RTG

W każdym gabinecie dostępny jest również rentgen cyfrowy (RVG) pozwalający na wykonanie zdjęcia rentgenowskiego każdego wybranego zęba.

 

Czy zdjęcia rentgenowskie zębów są bezpieczne?

Przeciętna dawka przy wykonywaniu małego zdjęcia zęba na kliszy wynosi od 1,6 do 9 mikrosievertów. Dla porównania zdjęcia klatki piersiowej to 100μSv, zdjęcie jamy brzusznej 560μSv, badanie urograficzne 3500 μSv. Co ciekawe, nawet telewizor rocznie emituje około 100 μSv. Wykorzystywanie techniki cyfrowej zamiast kliszy fotograficznej pozwala zredukować promieniowanie nawet o 70%.  Co więcej podczas badania pacjenta ochrania specjalny fartuch, który stanowi dodatkową barierę

 

Klimatyzowane pomieszczenia
Lokal przystosowany dla niepełnosprawnych
Płatność kartami